Uw wensen gerealiseerd in Exact Online Handel

Uw wensen en suggesties voor bestaande en nieuwe functionaliteit vormen voor Exact één van de belangrijkste informatiebronnen bij het ontwikkelen van Exact Online software. Zo sluit de software nog beter aan bij uw eisen en wensen. Hierdoor kunt u efficiënter werken en past de software beter bij uw informatiebehoefte.

Op basis van klantfeedback wordt er continu hard gewerkt aan een aantal kleine functies binnen Exact Online Handel. Deze zijn reeds beschikbaar. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen per april 2013 weergegeven.

1. Verkoopfacturen niet automatisch verzameld
Via het te factureren overzicht kunt u verkoopfacturen aanmaken en nu ook ervoor kiezen of u één factuur per klant of per order wilt genereren. Hiermee kunt u aangeven of de facturen automatisch per klant verzameld moeten worden in één factuur of juist niet.

2. Filter wordt bewaard in het artikelonderhoud
Als u hier bijvoorbeeld op actieve artikelen filtert ziet u de volgende keer wanneer u naar het artikelonderhoud gaat ook weer alleen de actieve artikelen.

3. In het overzicht Verkoopfacturen wordt het filter bewaard
Als u hier bijvoorbeeld de creditnota’s standaard niet wilt zien, vinkt u deze uit zodat de volgende keer de creditnota’s ook niet worden weergegeven omdat het filter is bewaard.

4. Factuur kopiëren bewaart gekozen optie
Als u een factuur kopieert kunt u kiezen of u de huidige prijzen wilt ophalen of dat u dezelfde prijzen wilt behouden. Deze instelling wordt vanaf nu bewaard.

5. Aparte voorraad tab in rechten
De rechten betreffende voorraad zijn onder een aparte voorraad tab ondergebracht in het onderhoud van de rechten per gebruiker.

6. Bedrag Exclusief BTW in Overzicht Facturen
Via Aanpassen in het overzicht van facturen kunt u een kolom ‘Bedrag’ en een kolom ‘Bedrag + btw’ toevoegen. Dit geeft u de mogelijkheid een overzicht van facturen met of zonder btw op te vragen.

7. Velden opgesplitst in Inkoop- en Verkoopanalyse
De velden artikelcode/artikelomschrijving en artikelgroep/artikelgroep-omschrijving zijn opgesplitst in twee aparte kolommen. Dit heeft als voordeel dat u specifiek op code of omschrijving kunt sorteren in het scherm en deze ook bij een export naar Microsoft Excel in een aparte kolom komen, waardoor het sorteren makkelijker wordt.

8. Veld provincie (County/State) is beschikbaar op de lay-out
Dit geldt voor de lay-outs pakbon, factuur en ontvangstbon. Dit veld volgt tevens de taal uit de gebruikersintellingen. In Amerikaans Engels is dit ‘State’ en in het Brits Engels ‘County’

9. Veld totaal aantal artikelen toegevoegd op de afdruk verkooporder
Op de afdruk van de verkooporder en op de pakbon is het veld totaal aantal artikelen toegevoegd. Op de pakbon zijn de velden aantal besteld en aantal geleverd toegevoegd. Deze velden zijn ook als subtotaal toe te voegen. Deze velden geven u onder andere de mogelijkheid het totaal aantal artikelen in een zending te controleren met de pakbon.

10. Extra omschrijving van artikel getoond op inkoop lay-outs
In de lay-out van de bestelling, ontvangst en inkoop retourbon is het veld Extra omschrijving van het artikel toegevoegd.

11. Zoeken op artikelcode leverancier
Als u een overzicht wilt van de artikelen per leverancier met de leveranciers artikelcode kunt u dit opvragen via de kaart van de leverancier. Hier kunt u nu ook zoeken op de artikelcode van de leverancier via een extra veld.

Mist u zelf nog bepaalde functionaliteit in Exact Online Handel? Vanuit Altus Tellus worden regelmatig suggesties ingediend bij Exact. Zo volgen wij ook de nieuwe ontwikkelingen op de voet waardoor u wij proactief kunnen adviseren over de Exact Online software abonnementen. Via onze Contactpagina kunt u uw suggesties digitaal indienen.